tainguyenseo Archive

Nằm mơ thấy con mèo điềm báo điều gì

Nằm mơ thấy con mèo điềm báo điều gì Chiêm bao thấy mèo thân thiết với chuột, mèo nằm ngủ với chuột: Bạn không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vướng vào pháp luật. Còn nếu mơ thấy mèo bắt chuột thì báo hiệu: đối thủ bị hạ bệ  chia sẻ từ  các cao thủ