kumiho09 Archive

Phương pháp học tiếng anh hiệu quả cho người mất gốc là gì ?

Bạn đã từng áp dụng rất nhiều phương pháp học tiếng anh hiệu quả trên mạng nhưng chẳng bao giờ thành công? Nếu vậy thì bạn thuộc trong những đối tượng mất gốc + mất phương hướng khi học tiếng anh. Bài viết này sẽ giúp bạn xác định được phương hướng và phương pháp