Monthly Archive:: July 2019

Tìm hiểu tổ chức sự kiện

Sơ lược về sự kiện Thật ra, mỗi người có một cách hiểu khác nhau về sự kiện.Sự kiện là những hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực có ý nghĩa xã hội lớn và được truyền thông báo chí quan tâm: seagames, đại nhạc hội, đại hội thể thao, Olympics,… Tuy nhiên, một số người