Monthly Archive:: July 2018

Tư vấn sử dụng máy chấm công vân tay cẩm tay Iclock S922 cho công trường xây dựng

Hiện nay máy chấm công đang là  thiết bị điện tử đang được sử dụng rộng khắp hiện nay từ nhiều môi trường hoạt động cũng như nhiều môi trường làm việc khác nhau luôn đòi hỏi những thiết bị chấm công riêng phù hợp với môi trường làm việc . Tuy nhiên hiện nay