Monthly Archive:: September 2017

Dùng kính hiển vi để phán đoán nguồn gốc của tiểu ra máu như thế nào?

Tiểu ra máu là một trong những bệnh trạng lâm sàng thường thấy, phán đoán nguồn gốc gây bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nguyên nhân bệnh và phương pháp điêu tri. Dung kính hiển vi để quan sát hồng cầu trong nước tiểu có thể chia làm 2 loại sau: